Zásady ochrany osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas provozovateli Paradix s.r.o., se sídlem – Kollárova 456, Nová Paka 509 01, identifikační číslo: 28847377, spisová značka C 30712 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen “Správce”), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: 
 • e-mail 
 • jméno
 • příjmení
 • fakturační adresa
 • telefon
 1. Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem zpracovávání objednávky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.
 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.